Notify Message
Forums
Page 1
Search
#13326088 Jun 30, 2017 at 12:53 PM · Edited 1 minute ago
Lider
180 Posts
0. Każdy z gildiowiczów jest zobowiązany do przeczytania Regulaminu i stosowania się do jego punktów.

1. Najważniejsze decyzje podejmują Liderzy gildii w porozumieniu z Oficerami. Rangą Lidera jest: "Guardian Lider". Natomiast do rang oficerskich należą: "Guardian Angel" I "Guardian Wing"

2. Czat gildyjny służy do rozmów na wszelkie tematy, od szukania grup i pomocy w grze, po zwykłe rozmowy między gildiowiczami. Na czacie obowiązuję kultura i szacunek do innych. Zachowania na które skarżą się pozostali gildiowicze, ubliżanie innym osobom i bluzganie co drugie słowo w celu nadania sobie charakteru, skończą się ostrzeżeniem lub usunięciem z gildii.

3. Zażalenie na decyzje podjętą przez Radę gildii można umieścić na forum w dziale "Pytania i Problemy". Zażalenia są rozpatrywane przez radę gildyjną na regularnych zebraniach.

4. Gildia jest po to by wspierać, integrować, pomagać a nie wyręczać Cię w rozgrywce. Jeżeli potrzebujesz pomocy to pytaj na czacie gildyjnym. Jeżeli problem jest większy możesz zapytać bezpośrednio oficerów i liderów gildii poprzez whisper lub Prywatną wiadomość w grze.

5. Każdemu członkowi gildii należy się szacunek, nie dopuszczalne jest wyśmiewanie i szydzenie, wykrycie lub zgłoszenie takiego przypadku będzie karane ostrzeżeniem i kickiem. Obrażanie innego członka gildii może się skończyć kick'iem. Dotyczy to zarówno rozmów na Discordzie jak i w grze.

6. Należy szanować wszystkich innych graczy. Każdy musi pamiętać, że wspólnie pracujemy na opinie naszej gildii. Przypadki notorycznego kickania "randomów" bez powodu, psucia zorganizowanych eventów, ubliżania i szydzenia z ludzi na czacie mapowym, także rujnują opinię naszej gildii i mogą skończyć się ostrzeżeniem lub kickiem.

7. Każdy w gildii pomaga jak umie jedni bardziej drudzy mniej. Do wspólnej pracy na rzecz gildii zobowiązani są nie tylko liderzy i oficerowie, lecz każda osoba która się w niej znajduje. Przychodzenie na organizowane Eventy i pomoc w ich organizacji pomagają gildii.

8. Można reprezentować swoją postacią tylko naszą gildię. Każda z postaci posiada osobny reprezent, więc ważne jest by ustawić go na każdej postaci. Wykryte przypadki notorycznego reprezentowania innych gildii będą karane ostrzeżeniami i na końcu kick'iem.

9. Nie dopuszczalne jest rekrutowanie osób do innych gildii używając do tego czatu gildyjnego, czy celowe próby zabierania graczy do innych gildii. Takie zachowanie będzie karane kickiem.

10. Wszystkie wypady WvW organizowane są na tym serwerze i osoby chętne by w nich uczestniczyć mogą zmienić serwer na własną rękę. Gildia nie wspiera, ani nie organizuje eventów WvW na innych serwerach niż Gunnars Hold. Zmiany serwera można dokonać poprzez zakupienie 500 gemów i wybranie opcji world selection a następnie "transfer" w menu wyboru postaci. W przypadku nowych graczy, osoby które nie posiadają żadnej postaci na koncie mogą dokonać transferu za darmo.

11. Rangi nie zależą od level'a są wyrazem zaufania i zaangażowania gracza w życie gildii.

12 Każdy członek gildii ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższa niż 21 dni. Nie wypełnienie tego obowiązku może zakończyć się usunięciem postaci z gildii podczas najbliższej czystki.

13. Osoby które powracają do gildii zobowiązane są do bezpośredniego kontaktu z liderem w celu ponownego przyjęcia. Osoby które opuściły lub zostały wyrzucone po raz 3 z gildii nie będą miały szansy powrotu.

14. Podczas wypadów gildyjnych (zorganizowane rajdy wvw i pve, misje gildyjne itp.) każdy gracz biorący w nich udział jest zobowiązany do korzystania z Discorda, powinien być przynajmniej na odsłuchu, lub komunikować się za pośrednictwem swojego party, jeżeli nie jest to dla niego możliwe. Działanie na własną rękę podczas wypadu, bez używania nasłuchu i kontaktu z pozostałymi graczami może skończyć się ostrzeżeniem, a nawet kickiem.

15. Każdy gildiowicz biorący udział w zorganizowanych wypadach ma obowiązek słuchania się Komanderów (organizatorów wypadu), odmowa wykonania polecenia, będzie skutkowała ostrzeżeniem, a w szczególnych przypadkach mutem na Discordzie, zdjęciem rangi giliyjnej lub kickiem z gildii. Komander podczas eventu ustala atmosferę panująca na Discordzie, jeżeli przeszkadzają mu rozmowy na tematy nie związane z eventem, to należy to uszanować i ich nie kontynuować.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ŻE W GILDII OBOWIĄZUJE "100% REPREZENT" NA WSZYSTKICH POSTACIACH.

Regulamin Czystki


Od dnia 1 września 2018 r. będzie odbywała się czystka na podstawie Czasu Nieobecności w grze (Last Online).

Osoby które nie zalogują się do gry w przeciągu 21 dni zostaną usunięte z gildii.

Nie dotyczy to graczy, którzy wcześniej napiszą informacje o swojej nieobecności w dziale Nieobecności.

Osoby które opuściły lub zostały wyrzucone po raz 3 z gildii nie będą miały szansy powrotu.
+0
Page 1